Inscene Company B.V.

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Utrecht
Webadres
www.networkapp.com

Certificaatkenmerken - ISO 27001


Getoetst op
ISO 27001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

•Informatiebeveiliging gerelateerd aan het ontwikkelen en beheren van een digitaal platform ten behoeve van kennisdeling, informatieverstrekking en het verbinden van bezoekers en organisatoren van evenementen en deelnemers en beheerders van communities in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid Inscene Company BV, 18 juli 2022, versie 2.0.1.