GGD West-Brabant

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Breda
Webadres
www.ggdwestbrabant.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het leveren van algemene publieke gezondheidszorg in de gemeenten behorend bij GGD West-Brabant, bestaande uit producten en diensten die de gezondheid en veilig leefklimaat van de bevolking bewaken, beschermen en bevorderen, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties. Het coördineren, regisseren, adviseren en aansturen van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Veiligheidsregio’s Midden-en West-Brabant en Brabant-Noord.