GGD Brabant-Zuidoost

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Eindhoven
Webadres
www.ggdbzo.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

• GGD:

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de collectieve gezondheid in het werkgebied  behorende bij GGD Brabant Zuid Oost, het onderzoeken van de gezondheidssituatie in het werkgebied, het bieden van preventieve gezondheidszorg aan 0 tot 19-jarigen en het bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied door preventie.

 

• Ambulancezorg:

Het verlenen van ambulancezorg en het aannemen, indiceren, verwerken en registreren van aanvragen voor ambulancezorg in de regio Zuidoost Brabant.

Certificaatkenmerken - NEN 7510


Getoetst op
NEN 7510
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Gehanteerde managementsysteem voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg en de toepassing daarvan voldoen aan NEN 7510-1:2017+A1:2020 en de in de bijlage genoemde verklaring van toepasselijkheid, versie 2.0 d.d. 20 april 2021 voor het toepassingsgebied: Het verlenen van meldkamer- en ambulancezorg.​