Gemeente Emmen

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Emmen
Webadres
https://gemeente.emmen.nl/

Certificaatkenmerken - Kwaliteitskader NVVK


Getoetst op
Kwaliteitskader NVVK
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Vroegsignalering
- Aanmelding
- Crisisinterventie
- Informatie en Advies
- Intake en
Plan van Aanpak
- Stabilisatie
- Budgetbeheer
- Budgetcoaching
- Schuldbemiddeling
- Herfinanciering
- Sociale kredietverlening
- Dwangakkoord
- Wsnp
- Nazorg en afbouw