Gemeente Delft

Organisatiekenmerken


Certificaatkenmerken - Kwaliteitskader NVVK


Getoetst op
Kwaliteitskader NVVK
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Vroegsignalering
- Aanmelding
- Crisisinterventie
- Informatie en Advies
- Intake en Plan van Aanpak
- Stabilisatie
- Duurzaam Financiële Dienstverlening
- Schuldbemiddeling, Betalingsregeling
- Herfinanciering
- SHVO
- Dwangakkoord
- Wsnp
- Nazorg en afbouw