Expansion B.V. (WoodWing Xtendis)

Organisatiekenmerken

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Ontwikkelen, implementeren, beheren en ondersteunen van producten op het gebied van document management en digitale archivering, almede hiermee verbandhoudende hosting activiteiten. Zoals vastgesteld door het verantwoordelijke management en in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1 d.d. 22-09-2023

Certificaatkenmerken - NEN 7510

Getoetst op
NEN 7510
Voor de scope
Ontwikkelen, implementeren, beheren en ondersteunen van producten op het gebied van document management en digitale archivering, almede hiermee verband houdende hosting activiteiten. Zoals vastgesteld door het verantwoordelijke management en in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1 d.d. 03-10-2023