Elisabeth Zorg Thuis

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Breda
Webadres
www.elisabethbreda.nl

Certificaatkenmerken - Cliëntgestuurde wijkzuster


Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

De functie wijkzuster binnen de werkgebieden van Surplus thuiszorg regio Breda en de direct daarmee samenhangende organisatieprocessen.
De organisatie is beoordeeld op fase 3 van het toetsingskader