De Wever Thuis

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Tilburg
Webadres
www.dewever.nl

Certificaatkenmerken - Cliëntgestuurde wijkzuster


Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

De functie Wijkzuster binnen het werkgebied van De Wever Thuis
De direct daarmee samenhangende organisatieprocessen
De organisatie is beoordeeld op fase 3 van het toetsingskader