de DJI van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Penitentiair Psychiatrisch Centrum

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Vught, Zwolle, Haaglanden, Zaanstad
Webadres
www.dji.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het bieden van verantwoorde tweedelijns forensische zorgverlening aan gedetineerde patiënten met ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen. De zorg wordt verleend binnen een penitentiaire setting door doeltreffende, doelmatige en op de patiënt gerichte zorg te bieden, waarvan de kwaliteit gelijkwaardig is aan de zorg in de vrije samenleving, rekening houdend met de beperkingen van de detentie.