De Algemene Thuiszorg

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Roosendaal
Webadres
www.thuiszorgdat.nl

Certificaatkenmerken - Cliëntgestuurde wijkzuster


Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

De zorg-en samenwerkingsrelaties in de dorpen en wijken waar de wijkzusters van DAT werkzaam zijn
De organisatie is beoordeeld op fase 4 van het toetsingskader