College voor de toelating van gewasbestrijdingsmiddelen en biociden

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Ede
Webadres
www.ctgb.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

- Het beoordelen van gewasbeschermings-middelen in de Zone B Centraal in Europa en, waar van toepassing, in de gehele EU voor de glastuinbouw en voor zaadbehandeling;
- Het beoordelen van biociden in Nederland en ECHA verband;
- Het besluiten over toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland;
- Het uitvoeren van de beoordelingen ten behoeve van Europese besluitvorming over goedkeuring van werkzame stoffen;
- Het adviseren van beleidsverantwoordelijke departementen over Europese beoordelingen van actieve stoffen.