Beweging 3.0

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Amersfoort
Webadres
www.beweging3.nl

Certificaatkenmerken - CIIO Maatstaf / ISO 9001


Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Wijkverpleging, tijdelijk eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en Intramurale verpleeghuiszorg en woon-zorg in de regio Eemland.

Welzin en Leef3 vallen buiten de scope.