Aquila Informatica B.V.

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Bodegraven
Webadres
www.aquila.nl

Certificaatkenmerken - ISO 27001


Getoetst op
ISO 27001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

Het beveiligen van informatie in relatie tot het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden van Mendix low code applicaties, conform de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.3 d.d. 18/04/2023