Versa Welzijn

Gevestigd te
Hilversum
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Gecertificeerd
Voor de scope
het in de regio’s Gooi- en Vechtstreek en Eemland bieden van: • Buurtwerk • Jeugdwerk • Maatschappelijk werk • Sociaaljuridische dienstverlening • Wonen-welzijn-mantelzorgondersteuning • Activiteiten gericht op participatie • Lichte zorg en dagbesteding • Meldpunt discriminatie • Beheer Vrijwilligerscentrales en Vrijwillige inzet
Webadres
www.versawelzijn.nl

Registerfilter

Toetsing