Stichting Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Gevestigd te
Rotterdam
Getoetst op
CIIO Maatstaf / ISO 9001
Status
Niet meer gecertificeerd
Voor de scope
Uitvoering geven aan de Wet op de Expertisecentra, waaronder beleid en organisatie, het adviseren en begeleiden van ouders en het in stand houden van een Commissie voor Indicatiestelling. Met uitsluiting van de ambulante begeleiding van kinderen in het regulier onderwijs.
Webadres
www.ecso.nl

Registerfilter

Toetsing